Laen maksehäirega

Siin on kokku korjatud kõik kiirlaenud Eestis, mis sobivad inimestele, kelle jaoks laen maksehäirega (võlgnikutele) minevikku omades on vajalik samm. Valisime hoolikalt välja võlausaldajad, kes ei pööra tähelepanu negatiivsetele kirjetele maksehäireregistris. Kui otsid võlausaldajat, kes tuleb vastu nimestele, kes pole enda kohustust täitnud, siis oled õiges kohas.

VõlausaldajaAegLaenu summaVanusKomisjon %LaenuperioodTöö aeg
3.7 MOGO отзывы

MOGO INFO

30 min
10000 500 - 10000 € TAOTLE
18 - 75 aastat

23,88 %

3 - 72 kuud
E-R: 00:00-23:00
L: 00:00-23:00
P: 00:00-23:00
5 BONDORA отзывы

BONDORA INFO

5 min
10000 500 - 10000 € TAOTLE
18 - 75 aastat

9 %

3 - 60 kuud
E-R: 00:00-23:00
L: 00:00-23:00
P: 00:00-23:00
4.7 CREDITSTAR отзывы

CREDITSTAR INFO

30 min
5000 50 - 5000 € TAOTLE
18 - 65 aastat

45,31 %

1 - 36 kuud
E-R: 09:00-21:00
L: 09:00-21:00
P: 09:00-21:00

Kuidas saada laenu, kui on maksehäireid?

Kuidas saada laenu, kui on maksehäireid?See teema on kindlasti väga asjakohane nende jaoks, kes mingil põhjusel ei ole suutnud võlausaldajale võlad tasuda ja sellest tulenevalt on kantud võlgnike- või maksehäireregistrisse. Seda halb krediidiajalugu tähendabki – inimene ei ole enda peale võetud kohustusi täitnud, ning see sai fikseeritud kirjega, et tegu pole kliendiga, keda võib usaldada. See on kõige sagedasem põhjus laenutaotluste tagasilükkamiseks, millest tulenevalt on laen maksehäirega inimesele (võlgnikutele) minevikku omades on muutunud väga populaarseks. Inimesed käivad ühe võlausaldaja juurest teise juurde, saades ühe eitava vastuse teise järel. Võlausaldaja on väga harva valmis tegema koostööd inimesega, kes ei ole suutnud või ei suuda enda kohustusi täita. Sellises olukorras pole võimalusi just palju – tuleb leppida keeldumistega, otsida edasi kedagi, kes otsustab sinusse uskuda või taotleda võlgnikutele mõeldud laenu, mis enamasti vajab panti või käendajat. Praegusel ajal on maksehäiretega võlgnikutel kõige kergem raha laenata pantides enda autot või eluaset. See laenu tüüp võimaldab teil võtta laenu omades täitmata võlakohustusi ning annab võlausaldajale täiendava garantii, mida pakub panti pandud vara.

Kust saada kiirlaen omades halba krediidiajalugu?

Kas teil leidub mõni sõber, kellele te pole laenutatud raha tagatanud? Arvate, et ta pole märganud teie suhtumist temasse? Lõppude lõpuks on ebameeldiv, kui antud lubadusi ei täideta. Sama on ka võlausaldajatega, kuid olukorra ulatus ja tagajärjed on palju ulatuslikumad. Ükski võlausaldajatgest ei taha kliendiks inimest, kelle profiil viitab täitmata jäetud lubadustele. Iga kliendi teenindamine ja laenu väljastamine maksab raha, seetõttu hindavad laenuandjad hoolikalt kellele laen väljastada ja kelle taotlusele ära öelda. Maksehäiretega inimestele kiirlaenude väljastamine on suur risk, seetõttu ei tõtta võlausaldajad just tihti lepinguid sõlmima võlgnikutega, kellel on laenuteenuseid osutavate ettevõtete silmis võlad ja halb maine. Loomulikult kehtib see pigem tagatiseta mikrolaenude kohta, sest kui inimesel on midagi, mida võiks pandiks anda, siis on see võlausaldaja jaoks hea garantii ning annab talle kindlustunde. Sellel põhjusel väljastavad võlgnikutele kindla peale laenu vaid vähesed laenuteenuseid osutavad ettevõtted, mis on välja toodud meie võrdlustabelis.

Mis vanusest saab taotleda võlgnikutele mõeldud laenu?

Sellist problemaatilist laenu saab taotleda juba alates 18. eluaastast, kuigi peab tunnistama, et laenu saamine halva krediidiajalooga või täitmata jäetud laenukohustuste korral on kergem, kui inimene on 19 või 20 aastane. Suurem osa võlausaldajaid on kehtestanud vastutustundliku laenamise standardid, mis keelavad laenude väljastamise noortele ja võlgnikutele, kuid on olemas ka neid võlausaldajaid, kelle vastutustunde ja maksevõimekuse standardid lasevad noortele raha laenata. Rõõmustada, muidugi, selle üle ei tasu, sest igal keelul on oma põhjus. Kui juba võlausaldaja näeb inimesel, kes püüab raskendatud rahalises olukorras laenu võtta, negatiivseid märke, siis peaks ka inimene ise neid märkama. Olemasolevate probleemide lahendamine on võimatu, kasutades samu meetmeid, mis probleemideni viisid.

Millisel juhul keeldutakse võlgnevustega inimestele laenu andmast?

Kui satute võlausaldaja juurde, kes väljastab laene võlgnikutele, ainukeseks keeldumise põhjuseks võib olla laenumaksete katmiseks ebapiisav sissetulek. Täitmata jäetud laenukohustustega laen, pole sama, mis rikutud krediidiajalugu. Häiritud krediidiajalugu on justkui märkus, kuid täitmata jäetud võlakohustused on aktuaalne võlg, mis võib raskendada teiste maksude sooritamist. Seega, teil on suurem tõenäosus saada eitav vastus juhul kui teil pole tööd ega ametlikku sissetulekut, mis lubaks teil õigel ajal laenumaksed sooritada, kui tollel hetkel olevad tasumata võlad.

Kas laenu antakse rikutud krediidiajalooga ja töökoha puudumisel?

See on ilmselt kõige õnnetum kombinatsioon, mille puhul on ühendatud kõik, mis osutab sellele, et inimene ei ole võimeline laenu tagasi maksma. Kiirlaenu saamine töökoha puudumisel ja halva krediidiajalooga on peaaegu võimatu. Erandina võib mainida olukorda, kus inimesel pole töökohta, kuid tal on mõned ametlikud sissetulekud ning negatiivse krediidiajaloo põhjus on mõni väike ja ammune rikkumine. Nagu teada, võib negatiivseid sissekandeid võlgnikute kohta hoida kuni 10 aastat. Võimalik, et aastate möödudes muutub inimene võlausaldaja silmis maksuvõimeliseks kliendiks. Võlgnik võib laenu saada, kui tal on vara, mida pantida, näiteks auto või kinnisvara. Sellised laenud on kõige riskantsemad ja kõige parem oleks neid mitte kasutada. Alati tuleks püüelda probleemi põhjuse lahendamise suunas, mis tuleb välja, on tihtipeale ebapiisav sissetulek, mis ei suuda katta kõiki kulusid.

Kuidas parandada krediidiajalugu selleks, et saada laenu?

Siinkohal tuleb aru saada, et krediidiajaloo parandamine on küllaltki keeruline protsess, mille puhul on ainult endast sõltuvaid faktoreid vähe. Muidugi mõista tulude suurendamine, võlgade katmine, sissetulekute korrapärasus ja muud finantsilisele stabiilsusele suunavad tegurid võivad võlausaldajale näidata, et tegu pole enam võlgnikuga, kuid sellest ei piisa. Enamus võlausaldajatest pöörab siiski suurt tähelepanu krediidiajaloole, ning nagu teada, tegu on kirjetega, mida hoitakse pikalt mitmesugustes registrites. Kas neid kirjeid on võimalik muuta? Kui tegu on märkmetega, mis on sisse kantud pangalaenude registrisse, võite esitada ametliku taotluse panka sooviga lasta antud kirjed krediidiajaloost kustutada. Kui pangal on andmed, mis näitavad, et teie finantsolukord on paranenud, on võimalik, et teie soovile tullakse vastu. Pangaväliste laenuandjate puhul kehtib sama tava. Kuigi tegu pole populaarse teguviisiga, on see siiski kõige parem viis, kuidas enda krediidiajalugu parandada ja edaspidi probleemideta laenu saada.

Kas kiirlaenud on võlgnevustega inimeste jaoks ohtlikud?

Proovige ise nüüd sellele küsimusele vastata. Kui inimene ei suuda enda peale võetud kohustusi täita ning on rakendanud vastutustundetu laenamise tava, siis kas pole tõenäoline, et ta satub silmitsi nende samade probleemidega uue laenu võtmisel? Kas siinkohal poleks õiglane öelda, et inimese suurimaks probleemiks on raha teenimisega ja kulutamisega seotud harjumused? Võlgnevustega inimestele mõeldud kiirlaenud on ohtlikud kõigi jaoks, kellel on ebastabiilne rahaline olukord ja kes ei suuda pere eelarve planeerimisega hakkama saada. Nende jaoks, kellel on stabiilsed sissetulekuallikad, kes püüavad end igal viisil ülespoole töötada ja kes hoolsalt planeerivad enda eelarvet, kiirlaenu võtmine ning tagasi maksmine ilmselt probleemi ei tekita. Tuleb aru saada, et kõik sõltub sellest, millist elustiili inimene viljeleb. Kui ta elab üle enda võimete ja ühest võlast teise, siis on see ilmselt tema jaoks mugavam, kui elada nii nagu varem eelmainitud – nende võimalustega, mis võimalused parasjagu on.

Toetudes eelnevale näeme, et halva krediidiajalooga võlgnikutel pole laenu saada sugugi kerge. Põhjuseid miks teie laenutaolus võib olla tagasi lükatud pole vähe, kuid sellest hoolimata ei saa väita, et laenud võlgnevustega inimeste jaoks oleksid täiesti välistatud. Olukorras, kus inimene on enda tasumata maksetega toime tulnud ja rahalist olukorda parandanud, tulevad paljud võlausaldajad talle hea meelega vastu. Laenuandmete sihiline parandamine on samuti hea viis, kuidas võlgnevusega inimene võib laenu saada. Muidugi ei tasuks pürgida ainult kiirlaenude saamise poole, parem oleks kogu see energia suunata sissetulekute suurendamiseks ja kulude optimiseerimiseks. Laenu teenuste poole pöördumine on äärmuslik samm, mis võib endaga kaasa tuua palju ebameeldivusi. Pole kokkusattumus, et me nii sageli kuuleme inimestega juhtunud nukraid lugusid, mis viitavad teenuse ohtlikule suunistlusele.

Millal maksehäire aegub, kui ei tasu võlgnevust ära?

Esiteks olgu öeldud, et avatud maksehäirega ei saa laenu, sest vastutustundliku laenamise põhimõttest lähtuvalt peavad laenuandjad kontrollima laenutaotleja tausta ja veenduma, kas laenutaotleja on sobiv isik laenu võtmiseks. Ettevõtte maksehäire ei aegu kunagi ning jääb avalikuks maksehäireregistris. Eraisiku (tarbija) maksehäire aegub 13 aastat pärast võlgnevuse sisestamist ning see kustutatakse registrist. Ettevõtete puhul on maksehäireregistrisse lisamine isegi üsna positiivne, sest keegi ei taha koostööd teha firmaga, kes arveid ei tasu ja kelles ei saa kindel olla. Kuna ettevõtetest sõltuvad paljud inimesed, on hea teada, kes Su lepingupartner on.

Kuidas vaidlustada maksehäire?

Juhul, kui maksehäire on sisestatud alusetult või sinu arvates ei klapi asjad, siis on sul õigus esitada Creditinfole vaie ehk pretensioon. Vaie peab sisaldama infot selle kohta, mida sa täpselt vaidlustad, st kas sa vaidlustad mingit osa nagu näiteks summa või kuupäevad või vaidlustad kogu asja. Pärast vaide saamist saadab Creditinfo selle vaide poolele, kes üldse sisestas maksehäireandmed. Viimane peab 14 päeva jooksul tegutsema ehk kas andmed parandama või vaidlustama vaide.

COOP PANK отзывы
Intressimäär:8,9 %
Esimene laen:Tasuline
Laenuperiood:6 - 72 kuud
Laenu summa:300 - 15000 €
Aastane intressimäär (AIM):on 8,9 %
Väljastamise aeg:15 min
Registreerimistasu:0 €
Esimese laenu suurus:Teave puudub
Laenu pikendamine:Ei ole
Vanusepiirang:21 - 75 aastat
Krediidipühad:Pole saadaval
Esimene sisemakse:Pole nõutud
Hinnang:3,8 on 5
Töö aeg:E-R: 09:00-17:00
L: 09:00-17:00
P: 09:00-17:00
BONDORA отзывы
Intressimäär:9 %
Esimene laen:Tasuline
Laenuperiood:3 - 60 kuud
Laenu summa:500 - 10000 €
Aastane intressimäär (AIM):on 59 %
Väljastamise aeg:5 min
Registreerimistasu:0 €
Esimese laenu suurus:Teave puudub
Laenu pikendamine:Ei ole
Vanusepiirang:18 - 75 aastat
Krediidipühad:Pole saadaval
Esimene sisemakse:Pole nõutud
Hinnang:5 on 5
Töö aeg:E-R: 00:00-23:00
L: 00:00-23:00
P: 00:00-23:00
CREDIT24 отзывы
Intressimäär:44 %
Esimene laen:Tasuline
Laenuperiood:3 - 36 kuud
Laenu summa:50 - 4000 €
Aastane intressimäär (AIM):on 56 %
Väljastamise aeg:15 min
Registreerimistasu:0 €
Esimese laenu suurus:Teave puudub
Laenu pikendamine:Ei ole
Vanusepiirang:18 - 75 aastat
Krediidipühad:Pole saadaval
Esimene sisemakse:Pole nõutud
Hinnang:5 on 5
Töö aeg:E-R: 08:00-23:00
L: 08:00-23:00
P: 08:00-23:00

Võlgniku tagasisides

Olaf: "Kunagi olin võtnud oma mobiili järelmaksu ja jätnud õigel ajal maksmata. Mind võttis seal mingi inkassofirma üle ja hakkasin saatma sms-e, helistama ja ähvardama trahvide ja kohtuga. Mingi hetk kannatasin seda kõike välja, aga siis tüdinesin sellest tõsiselt ja otsustasin võla tasumiseks mujalt laenata. Juhtus ka ja elasin mõnda aega oma elu ilma krediidita. Ja siis oli mul raha vaja uue mähkme jaoks, mille olin otsustanud laenata. Ja siin olin ma nii pettunud, kui mulle keelduti, kuna mul oli negatiivne ajalugu. Läksin siis teiste juurde ja seal öeldi, et kõik on korras, aga ma küsisin panti, mida mul polnud. Nii ma siis tiirlesin võlausaldajate vahel, kuni läksin sellele lehele ja leidsin mõned laenukeskused, mis leidsid mulle kuidagi võlausaldaja, kes mulle 1 päevaks laenas."

Vērtējums: 3,57 no 5
Balsis: 7

Laen maksehäirega
Hinnang: 3.57 on 5
Hääled: 7

Kuidas laenu saada?

Esmalt valige laenuandja ja minge ja täitke avaldus tema veebisaidil. Valige nii suur igkauine kuumakse, et pärast kuumakse tasumist Teil jääb 3/4 sissetulekust alles. Valige väiksem laenusumma (suurem tõenäosus saada laenu). Täide laenutaotlused mitme erineva laenuandja juures. Seejärel saate teada, kes Teile laenu pakub ja kui soodsalt. Laenutaotluste täitmine on tasuta. Ainuke asi, mis sellega kaasneb, on see, et Teie meiliaadress saadakse ja hiljem võidakse Teile saada värkset infot laenupakkumistest. Kui üks laenuandja Teile laenu ei anna, siis proovige teist. Reeglina, mida kõrgem on laenu intress, seda kergem on laenu saada.

Miks STARCRED laenude võrdlus?

Säästke komisjonitasude pealt raha

Märkimisväärne kokkuhoid

Täiesti tasuta

Täiesti tasuta

Kõige soodsamad laenutüübid

Igat liiki laenud

Lugege krediidiülevaateid

Tõeline tagasiside laenuvõtjatelt